ELEKTROFORMING - Service

 Karlstad  -  Sweden
Verified company
ELEKTROFORMING
  • ELEKTROFORMING
Om inte etsningens toleranser är tillräckliga kan vi erbjuda elektroformning. Detta är en additiv process där detaljen byggs atom för atom och där toleranserna kan hållas så snäva som +/-0,5 tusendelar (µm), allt beroende på detaljens utformning.

Service Description

Om inte etsningens toleranser är tillräckliga kan vi erbjuda elektroformning. Detta är en additiv process där detaljen byggs atom för atom och där toleranserna kan hållas så snäva som +/-0,5 tusendelar (µm), allt beroende på detaljens utformning.

Service Price

Price not indicated

I want to get more details about the product

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
*Mandatory fields

4   products -